2019-12-14

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įgyvendino projektą pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ užbaigė įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos rinkodaros plėtra“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-01-0005).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 84 929,45 Eur ES parama.

Projekto metu Šiaulių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai buvo pritaikytos ir įgyvendintos rinkodaros priemonės, skirtos MTEP veiklas vykdantiems investuotojams pritraukti į atsinaujinusį Šiaulių LEZ‘ą. MTEP įmonių veikla itin specifinė, todėl atitinkamai buvo parinktos ir rinkodaros priemonės, kurios buvo tikslingai nukreiptos į MTEP verslo sektorius pagal Sumanios specializacijos kryptis.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Šiaulių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti tokie veiksmai:

  1. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis užtikrinti Šiaulių LEZ žinomumą strateginiuose užsienio rinkų segmentuose kaip itin patrauklios vietos inovacijomis bei aukšta pridėtine verte grindžiamam verslui vystyti, turimai gamybai perkelti;
  2. Kasmet pritraukti ne mažiau kaip 1 užsienio investuotoją vykdant aktyvią investuotojų paiešką (aktyvius pardavimus);
  3. Užtikrinti greitą, lankstų ir kokybišką investuotojų aptarnavimą, sukuriant ir plėtojant investuotojų poreikius atitinkančių paslaugų kompleksą.

Projekto metu buvo įgyvendinti du rinkodaros priemonių paketai: turinio rinkodaros priemonių paketas ir smulkių rinkodaros priemonių paketas.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt