ES projektai

2022-12-31

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įgyvendino antrą projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ įgyvendino projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos rinkodaros plėtra – II etapas“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-03-0002).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 86 445,00 Eur (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių eurų) ES parama.

Projekto metu buvo įgyvendintos Šiaulių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai, pritaikyti ir naudoti tinkamos rinkodaros priemones, skirtas investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas pritraukti į atsinaujinusį Šiaulių LEZ‘ą. MTEP įmonių veikla itin specifinė, atitinkamai turi būti parenkamos ir rinkodaros priemonės, kurios bus nukreiptos tikslingai – į MTEP verslo sektorių pagal Sumanios specializacijos kryptis.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti Šiaulių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti yra numatomi tokie veiksmai, kurių įgyvendinimui bus naudojamos konkrečios rinkodaros priemonės:

1. Siekiant didinti Šiaulių LEZ žinomumą tikslinėse rinkose bei pritraukti užsienio investuotojus į Šiaulių LEZ, buvo įsigytos darbo tikslinėse užsienio rinkose patirtį turinčių verslo konsultantų paslaugos.

2. Įgyvendintos Šiaulių LEZ veiklos ir privalumus pristatančios informacinės – reklaminės kampanijos priemonės investuotojų pritraukimui per sklaidą verslo ir tikslinių sektorių žiniasklaidoje tikslinėse užsienio rinkose.

3. Siekiant didinti Šiaulių LEZ žinomumą, buvo sukurti 2 vaizdo klipai, pristatantys Šiaulių LEZ veiklą ir pranašumus, įgyvendintos reklamos socialiniuose tinkluose ir Google AdWords priemonės.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Šiuo metu veikiančios įmonės Sklypai paruošti nuomai Infrastruktūra Orto nuotrauka